Sākumskolas skolēni mācību gada noslēgumā apmeklēja Liepājas muzeja nodarbību "Liepājnieki klausās radio". Tā bija specbalva no Liepājas Izglītības pārvaldes par mācību stundās pielietojamu materiālu izgatavošanu Radošuma nedēļā. Pēc muzeja apmeklējuma skolēni devās uz Jūrmalas parku.