Liepājas pilsētas internātpamatskolas amatpersonu atalgojumi maijā

Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums EUR pēc nodokļu atskaitīšanas Tai skaitā atvaļin.
1. Gunta Lauberga Liepājas internātpamatskolas direktore 622,67

2. Jana Jagmina
Liepājas internātpamatskolas direktores vietniece 460,00
 
3. Ruta Simsone Saimniecības vadītāja

478,07

 

 
4. Īrisa Šteinberga Liepājas internātpamatskolas komisijas par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu izlietošanu locekle 331,53