Liepājas mākslas vidusskola sadarbībā ar Vaiņodes internātpamatskolu, Liepājas internātpamatskolu, Liepājas Tūrisma un tekstila skolu un Vaiņodes pagasta padomi laika posmā no 01.08.2010. – 31.07.2012. realizēs ESF projektu Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/37 “Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē”.

Projekta galvenās aktivitātes skatīties šeit.